Kategorier
Allmänt

Du är aldrig ensam

Att gå vidare till ett normalt liv är svårt för den som blivit utsatt för sexuella övergrepp. Förutom den posttraumatiska stressen behöver man ofta ta sig igenom en svår juridisk process.

Det är inte ovanligt att den som har blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp upplever sig själv som den ensammaste personen i hela världen. Det är inte heller ovanligt att känna skam, vilket gör att många inte berättar om övergreppen för någon annan vilket i sig bidrar till en tystnadskultur och förstärker känslan av ensamhet. Det har sagts många gånger, men det tål att upprepas igen. Det är aldrig ditt fel. Det är aldrig ditt fel att någon annan bestämde sig för att han eller hon kunde ta sig friheten att utöva fysisk makt över din kropp. Du föll offer för någon som behandlade dig riktigt, riktigt illa. Men vet du vad? Du är inte ensam. Det finns många som står här på din sida och vill hjälpa dig.

Stöd och hjälp med det juridiska

Du uppmanas alltid att polisanmäla om du blivit utsatt för en våldtäkt. Det kan kännas tufft och svårt att göra, men det finns hjälp att få. Det finns till och med juridisk hjälp vid våldtäkt för hela den juridiska process som kan uppstå som en följd av att polisen inleder utredning och det eventuellt väcks ett åtal. Som brottsoffer har du alltid rätt till ett ombud som ger dig extra stöd innan, under och efter rättegången. Du är som sagt aldrig ensam.