Kategorier
Juridik

Advokat Göteborg – Är du misstänkt för ett brott?

När behöver man egentligen en advokat? Det finns några olika situationer som kan komma att kräva att man som privatperson – eller exempelvis företag – är i behov av en advokat i Göteborg. En av de absolut vanligaste handlar om att man är misstänkt för något typ av brott och att man av den anledningen är i behov av ett professionellt försvar. Att anlita en advokat som för ens talan i rätten och som lägger upp en strategi för försvaret är en viktig detalj som kan vara avgörande kring huruvida man frias för det brott man misstänks för – eller om man finns skyldig för detsamma i rätten.

Beroende på vilket brott man misstänks för så finns också olika val gällande advokat i Göteborg att göra. Advokatbyråer är ofta specialiserade på specifika typer av brott och här kan man exempelvis nämna brottmål, tvistemål inom familjerätt eller affärsjuridiska tvister och konflikter. Väljer man en advokat så är det också viktigt att denne har specifika kunskaper och erfarenhet av det brott man är misstänkt för. Som inom alla andra yrken. Du skulle knappast anlita en hantverkare för att bygga en veranda, du skulle specifikt söka efter en snickare och inte riskera att få en rörmokare, eller hur?

Hur mycket kostar en advokat i Göteborg att anlita?

Betalningen är även det värt att nämna. Många tar för givet att en advokat i Göteborg per se är dyr att anlita. Här bör man vara medveten om att det definitivt kostar pengar – det handlar ofta om många, många timmars jobb – men att det även finns en god chans att man själv som misstänkt inte behöver ta den kostnaden.

Misstänks man för ett brott som kan leda till fängelse i minst sex månader så har man rätt till en offentlig försvarare och samma sak gäller om man sitter häktad eller anhållen. Den offentliga försvararen utses av Tingsrätten, men man har även en möjlighet till ett eget val och där man själv kan lämna in en begäran om en annan advokat i Göteborg. Vilket man också bör överväga att göra.

Det arvode som advokaten begär i samband med att denne anlitas som en offentlig försvarare bekostas av staten. Om du som misstänkt frias för brottet du är misstänkt för så behöver du inte betala någonting. Skulle du däremot dömas så kommer du att krävas ersättning och denna betalar du helt – eller delvis, beroende på inkomst – tillbaka till statskassan. Advokaten får betalt av staten oberoende av hur din inkomst ser ut. Detta är en viktigt grundbult i rättssamhället: alla ska ha rätt till ett försvar och storleken på den egna plånboken ska inte spela någon roll.

Målsägandebiträde – välj en erfaren advokat

Man kan även anlita en advokat om man blivit utsatt för ett brott. I dessa fall så kallas man för målsägande och den advokat man anlitar kallas för ett målsägandebiträde. Samma sak gäller här som vid en offentlig försvarare: du betalar inte för tjänsten – det arvode som advokaten lämnar in bekostas av staten. Även i denna fråga bör man söka erfarenhet och specifika kunskaper hos en advokat i Göteborg. Detta har visat sig vara avgörande i speciellt mål som rör sexualbrott där man som offer kan känna sig både ensam och utsatt i samband med både förhör och rättegång.

Kategorier
Juridik

Svårt att hitta dolda fel

När något inte syns är det självklart svårt att upptäcka det. Därför kan man behöva sakkunnig och juridisk hjälp när det gäller dolda fel i hus. Som köpare ska man kolla upp sådana i förväg.

En fastighetsexpert kan hjälpa dig att leta efter fukt i väggar, trasiga rör och dålig isolering, läckande tak och diverse andra otrevligheter som det kan finnas i det hus du tänker köpa. Det luriga är ju att dessa dolda fel inte syns, för de är gömda under vackra tapeter eller eleganta golv. När man tittar på vacker fasadbelysning och snygga spotlights tänker man absolut inte på att elen kan vara felkopplad så att kablar kan bli brända.

Fastighetsexpert och advokat

En van inspektör vet var man letar efter dolda fel i ett hus. Det är därför du ska anlita experter som hjälper dig att kolla upp sådant som du inte ens tänker på. När man har försäkrat sig om att det inte finns någon röta eller några fuktskador, att taket och avloppet är i ordning, då har man kanske ändå missat de felkopplade lamporna i köket. Dolda fel kan uppstå därför att folk försöker göra saker de inte har kompetens för.

Husägare ska inte koppla strömmen själv utan anlita en elektriker. De inspireras till att göra reparationer utifrån alla gör det själv-program på TV. Men det är underhållningsprogram, och i verkligheten finns det en hel stab av hantverkare bakom TV-profilen. Anlita en advokat för att få kompensation för hobbysnickarens dolda fel i ditt nyinköpta hus.