Om oss

Vi som driver den här sidan är ett gäng äldre personer som kommer från olika yrkesbakgrunder. Vissa av oss arbetar fortfarande, andra har börjar äta av livets dessert i form av pensionen. Tanken med den här sidan är att skriva om vardag, om fest och om olika yrken och ämnen – men med ögonen från en äldre människa. Det är något som vi anser saknas idag.

Hur ofta hör man egentligen om den äldre generationen? Man ska alltid prata om den nya tekniken och hur ungdomar kan dra nytta av den. Men, vi då? Hur kan äldre personer dra nytta av det digitala samhället och hur kan det digitala samhället dra nytta av oss? Vi vill ge vårt perspektiv en möjlighet att synas.

Vi älskar ny teknik och vi välkomnar nya innovationer. Det här är en progressiv sida som vill framåt: vi kommer aldrig att bli så trista så att vi pekar på hur mycket bättre det var förr. För, det var det inte. Man kan förvisso peka tillbaka med viss nostalgi och säga att en del saker var lite enklare och lite bättre. Men på det stora hela så är dagens samhälle bättre och vi kommer därför att fokusera på nutiden. Vi kommer dock även att titta närmare på vad framtiden kan tänkas ha i sitt sköte. Baserat på vår ålder och erfarenhet så kan vi sia lite om hur framtiden kan bli. Vi är nyfikna och vi har gott hopp om att den bästa tiden är framför oss.

Kort sagt: vi ska skriva om dåtid, nutid och framtid och vi ska skriva om allt mellan himmel och jord. Välkommen!