Kategorier
Allmänt

Office 2021 Home & Business – ett bra val

Vill du ha ett officepaket som ger dig möjlighet att arbeta hemifrån och som samtidigt också ger dig allt du behöver för ditt vardagliga användande av datorn? I så fall är Microsoft Office 2021 Home & Business ett riktigt bra val.

Office 2021 för Mac dator är också möjligt och det är viktigt att poängtera innan vi fortsätter – och det är också ett ypperligt exempel på en fördel som finns med valet. Det finns emellertid fler fördelar och vi tänkte här nedan titta närmare på några av dessa.

Extra behov – välj ett större paket

Innan dess så ska vi dock tillägga att det även finns andra officepaket tillgängliga och att man kan se att större företag eller företag som vill växa kan välja ett annat paket om det har mer avancerade behov.

Där kommer Microsoft Office 2021 Home & Business att vara ett gränsfall: har man exempelvis behov av projektledning och andra mer avancerade saker inom ramarna för den egna verksamheten så blir det största paketet inom Officefamiljen ett bättre val och detta i form av Microsoft Office 2021 Professional Plus.

Med det sagt så kommer fördelarna med att välja Microsoft Office 2021 Home & Business – enligt följande:

  • Lätt att använda. Man kan snabbt komma igång med att använda Microsoft Office 2021 Home & Business då det finns en tydlighet som genomsyrar allting.
  • Bra verktyg. I paketet inkluderas Word, Excel, Powerpoint och Outlook och utöver detta finns även en massa färdiga mallar som förenklar arbetet. Paketet ger även stöd för samarbete där man kan redigera och kommunicera med sina kollegor – även om man arbetar hemifrån eller från distans.
  • Säkerhet. Ett starkt argument till att byta officepaket handlar om säkerhet. Det finns inbyggda skydd mot allt från skadlig kod till virus. Du arbetar säkert och med en vetskap om att alla hot elimineras automatiskt.
Kategorier
Bygg & Renovering

Asfaltering av vägar är nödvändigt i Stockholm

Framkomligheten blir allt viktigare i Stockholm och detta oavsett om man färdas via bil eller på cykel och här måste asfaltering av äldre grusvägar ske för att detta ska vara möjligt. Att Stockholm hela tiden växer gör att privatpersoner bosätter sig längre från innerstaden och då dessa områden ligger där ingen asfaltering skett gör att denna framkomlighet blir betydligt sämre. Vi nämnde även här cyklister och för dessa blir frågan om asfaltering än mer avgörande i Stockholm.

Stockholm har nämligen ganska högt ställda mål om att bli en framtida cykelstad där man har Amsterdam och Köpenhamn som klara förebilder och här kan man alltså se att asfaltering av cykelvägar är absolut nödvändigt. Vi menar inte här att man på något sätt ska förstöra områden kring exempelvis Årstaviken där härliga promenadstråk finns och där det inte behövs någon asfaltering då detta skulle förstöra den naturliga miljön; vi menar om att man som stad måste se till att en asfaltering sker på speciella cykelvägar som leder i till staden.

Kan man exempelvis genomföra en asfaltering av en cykelväg som leder från Nacka hela vägen in till Stockholm så skulle man på detta sätt garantera att fler personer i framtiden skulle välja cykeln som färdmedel till och från sitt arbete – precis också enligt de klimatmål som Stockholm satt upp. I detta med asfaltering ligger också det faktum att vägarna blir behagligare att både promenera på samt att det för bilister blir mindre slitage på bilarna.

Kort sagt; asfaltering av vägar är ett måste i en så stor stad som Stockholm och särskilt då staden har de stora ambitioner som man de facto har. Vill man vara en metropol och en stad som håller hög internationell status så är också asfaltering en av nycklarna – dock, som vi nämnde ovan, med ett visst mått av försiktighet inblandat. Det får inte gå ut över den inneboende skönhet som Stockholm har och en asfaltering på Djurgården, längs Liljeholmen och kring Årstaviken skulle snarare förfula staden och här krävs det således en fingertoppskänsla från de styrande politiker i staden.

En asfaltering för privatpersoner i Stockholm

De typer av asfaltering vi nämnde ovan är alltså något som främst ligger på politikers bord men det finns även möjlighet för privatpersoner att själva genomföra en asfaltering på sin egen mark. Detta brukar vara ganska vanligt i Stockholm och handlar främst om att man ska asfaltera sin uppfart och därmed förfinar utseendet samtidigt som man också gör det enklare att parkera sin bil. Vi sa tidigare att asfaltering är skonsamt för bilar och just asfalt är även mer lättskött än vad en vanlig uppfart av grus är.

Har man inte genomfört en asfaltering av sin garageuppfart i Stockholm så måste man nämligen varje vår se till att lägga ut nytt grus och detta är både ett tufft och hårt arbete som leder till att allt fler privatpersoner i Stockholm istället kontaktar en berörd firma för en asfaltering som har en betydligt längre livslängd än vad grusuppfarter har. Man slipper en massa onödigt, slitsamt extraarbete, helt enkelt.

Kategorier
Juridik

Advokat Göteborg – Är du misstänkt för ett brott?

När behöver man egentligen en advokat? Det finns några olika situationer som kan komma att kräva att man som privatperson – eller exempelvis företag – är i behov av en advokat i Göteborg. En av de absolut vanligaste handlar om att man är misstänkt för något typ av brott och att man av den anledningen är i behov av ett professionellt försvar. Att anlita en advokat som för ens talan i rätten och som lägger upp en strategi för försvaret är en viktig detalj som kan vara avgörande kring huruvida man frias för det brott man misstänks för – eller om man finns skyldig för detsamma i rätten.

Beroende på vilket brott man misstänks för så finns också olika val gällande advokat i Göteborg att göra. Advokatbyråer är ofta specialiserade på specifika typer av brott och här kan man exempelvis nämna brottmål, tvistemål inom familjerätt eller affärsjuridiska tvister och konflikter. Väljer man en advokat så är det också viktigt att denne har specifika kunskaper och erfarenhet av det brott man är misstänkt för. Som inom alla andra yrken. Du skulle knappast anlita en hantverkare för att bygga en veranda, du skulle specifikt söka efter en snickare och inte riskera att få en rörmokare, eller hur?

Hur mycket kostar en advokat i Göteborg att anlita?

Betalningen är även det värt att nämna. Många tar för givet att en advokat i Göteborg per se är dyr att anlita. Här bör man vara medveten om att det definitivt kostar pengar – det handlar ofta om många, många timmars jobb – men att det även finns en god chans att man själv som misstänkt inte behöver ta den kostnaden.

Misstänks man för ett brott som kan leda till fängelse i minst sex månader så har man rätt till en offentlig försvarare och samma sak gäller om man sitter häktad eller anhållen. Den offentliga försvararen utses av Tingsrätten, men man har även en möjlighet till ett eget val och där man själv kan lämna in en begäran om en annan advokat i Göteborg. Vilket man också bör överväga att göra.

Det arvode som advokaten begär i samband med att denne anlitas som en offentlig försvarare bekostas av staten. Om du som misstänkt frias för brottet du är misstänkt för så behöver du inte betala någonting. Skulle du däremot dömas så kommer du att krävas ersättning och denna betalar du helt – eller delvis, beroende på inkomst – tillbaka till statskassan. Advokaten får betalt av staten oberoende av hur din inkomst ser ut. Detta är en viktigt grundbult i rättssamhället: alla ska ha rätt till ett försvar och storleken på den egna plånboken ska inte spela någon roll.

Målsägandebiträde – välj en erfaren advokat

Man kan även anlita en advokat om man blivit utsatt för ett brott. I dessa fall så kallas man för målsägande och den advokat man anlitar kallas för ett målsägandebiträde. Samma sak gäller här som vid en offentlig försvarare: du betalar inte för tjänsten – det arvode som advokaten lämnar in bekostas av staten. Även i denna fråga bör man söka erfarenhet och specifika kunskaper hos en advokat i Göteborg. Detta har visat sig vara avgörande i speciellt mål som rör sexualbrott där man som offer kan känna sig både ensam och utsatt i samband med både förhör och rättegång.

Kategorier
Bygg & Renovering

Ta hjälp med din el – anlita elektriker

Att vi har helt andra behov idag innebär att vi också måste börja förändra våra hem för att de ska kunna möta kraven som ställs. Ett tydligt exempel på detta handlar om elektricitet och det faktum att vi idag använder oss av avsevärt mycket mer el än tidigare.

Vi har fler maskiner, vi har mer teknisk apparatur och vi har exempelvis datorer, telefoner och paddor som hela tiden måste laddas. Behoven är större, men klarar verkligen ditt hem av att möta dessa? Kan ditt elsystem i Stockholm hantera detta eller bör du anlita en elektriker i Stockholm för insatser i frågan? Svaret är, oftare än vad många tror, att man bör ringa en elektriker i Stockholm.

Många hem har klara brister gällande elsystemet som är för gammalt eller som har erbjuder för lite effekt i förhållande till hur den egna elförbrukningen ser ut. Det innebär att man också lever under ett dolt hot. Vad händer om överhettning sker? Många bränder startar som en följd av att elsystemen inte står pall – ledningarna är för gamla och blir en klar risk för brand. Här ska man emellertid också ge några lugnande besked i frågan. En el-besiktning utförd av en behörig elektriker i Stockholm går fort och det kostar inte många kronor för dig som privatperson. Dessutom så är heller inte åtgärderna speciellt kostsamma om det skulle visa att ditt elsystem inte håller måttet, behöver bytas eller uppgraderas.

Dags för elbil? Anlita en elektriker i Stockholm

Det senare för oss även till en intressant tanke gällande en elektriker i Stockholm. Att ditt elsystem klarar dagens behov innebär inte per se att det kommer att möta morgondagens diton. Här kan man ta nästa stora grej som exempel på detta. Din nästa bil kommer säkerligen inte att drivas med bensin eller diesel. Mest troligt är att du, liksom många andra, kommer att välja en elbil. Elbilen är redan nu ett bra val att göra: den innebär lägre kostnader, den gör gott för miljön och den klarar av alla utmaningar som vårt nordiska klimat bjuder.

Med elbilen kommer också nya krav på hemmet. Du ska investera i en laddstation och genom denna kunna ladda din bil på ett säkert, effektivt sätt. Det är väl bara att koppla in? Riktigt så enkelt är det inte. I de allra flesta fall så kommer elsystemet att behöva uppgraderas för att klara av den nya belastningen och för att klara av det tryck laddningen av din elbil kräver. Detta innebär att en elektriker i Stockholm måste anlitas och det gäller både för installationen av laddstationen och för uppgraderingen av elsystemet.

En annan detalj gäller bekvämligheten. Har du för få uttag i ditt hem i allmänhet och i köket i synnerhet? Du är långt ifrån ensam om detta. Här kan en elektriker hjälpa dig att skapa nya förutsättningar och optimera uttagen utifrån dina behov. Det gör ditt liv enklare och det gör att du slipper en massa friktion i vardagen: alla familjemedlemmar kan ladda sina mobiler utan en massa onödigt bråk. En elektriker kan skapa en enklare vardag!

Kategorier
Bygg & Renovering

Golvslipning – så ska du tänka

Golvet är det ytskikt i en bostad som tar emot mest stryk. Du går på det dagligen, du ställer tunga möbler på det, barnen leker, du tappar föremål, du drar dammsugaren, smuts lägger sig och en massa fukt kan komma att hamna över ytan. Allt detta är en del av livet, men det innebär också att golvet kommer att behöva underhållas för att nå den tilltänkta livslängden.

En del av detta underhåll handlar om golvslipning och en sådan ska vi titta närmare på här. Innan dess så ska vi dock sälja följande: är dina golv slitna så ska du alltid undersöka möjligheten för en golvslipning i Stockholm som första steg. Tyvärr ser man att många privatpersoner väljer att riva ut sina golv och ersätta dessa med nya. Det kostar dels en massa pengar, dels så handlar det om en massa extrajobb och dels så är det något som är negativt för vår miljö. Ser man dessutom till det faktum att man väljer nya golv av sämre kvalitet än de som redan ligger så blir det ytterligare en negativ aspekt. Varför ersätta en snygg parkett eller ett massivt trägolv med ett enklare golv av laminat eller en plastmatta?

Vad gäller en golvslipning i Stockholm så finns det några viktiga punkter att ha i åtanke. Vi räknar upp några av dessa här nedan och går igenom dem var för sig – enligt följande:

  • Slipa själv eller ta professionell hjälp? Vi skulle definitivt råda till det senare. En golvslipning kräver kunskap och erfarenhet. Att hyra en slipmaskin innebär att man plötsligt ska manövrera en 80-kilo tung maskin som lever om och rycker åt alla håll. Det är svårt och det skapar stora risker för misstag. Ser man till att en golvslipning i Stockholm dessutom är inkluderad i Rot-avdraget så finns det egentligen ingenting att fundera på.
  • Välj en dammfri slipning. Idag kan många företag i Stockholm erbjuda dammfri golvslipning. De nya maskinerna suger upp slipdamm direkt och det underlättar rejält. Säkerställ att det företag du anlitar erbjuder den möjligheten!
  • Välj en ny ytbehandling. Att man är trött på hur ett golv ser ut är något som kan förstå. Det många inte vet är att en golvslipning i Stockholm kan ge golvet ett helt nytt uttryck – eller ny färg, om man vill det. Valet av ytbehandling efter avslutad slipning ger dig alla möjligheter att skapa mer värme i rummet – eller ge bättre skydd och glans. Rådfråga gärna företaget du anlitar om vilken lösning som passar dina behov bäst.
  • Kolla upp företaget innan. Tyvärr ser man en varierande kvalitet mellan olika företag inom golvslipning. Detta innebär att du måste undersöka dessa lite närmare. Vilka garantier får du, hur länge har företaget funnits, vilka referenser kan man ge? Kolla upp allt detta innan du går vidare.
Kategorier
Juridik

Svårt att hitta dolda fel

När något inte syns är det självklart svårt att upptäcka det. Därför kan man behöva sakkunnig och juridisk hjälp när det gäller dolda fel i hus. Som köpare ska man kolla upp sådana i förväg.

En fastighetsexpert kan hjälpa dig att leta efter fukt i väggar, trasiga rör och dålig isolering, läckande tak och diverse andra otrevligheter som det kan finnas i det hus du tänker köpa. Det luriga är ju att dessa dolda fel inte syns, för de är gömda under vackra tapeter eller eleganta golv. När man tittar på vacker fasadbelysning och snygga spotlights tänker man absolut inte på att elen kan vara felkopplad så att kablar kan bli brända.

Fastighetsexpert och advokat

En van inspektör vet var man letar efter dolda fel i ett hus. Det är därför du ska anlita experter som hjälper dig att kolla upp sådant som du inte ens tänker på. När man har försäkrat sig om att det inte finns någon röta eller några fuktskador, att taket och avloppet är i ordning, då har man kanske ändå missat de felkopplade lamporna i köket. Dolda fel kan uppstå därför att folk försöker göra saker de inte har kompetens för.

Husägare ska inte koppla strömmen själv utan anlita en elektriker. De inspireras till att göra reparationer utifrån alla gör det själv-program på TV. Men det är underhållningsprogram, och i verkligheten finns det en hel stab av hantverkare bakom TV-profilen. Anlita en advokat för att få kompensation för hobbysnickarens dolda fel i ditt nyinköpta hus.

Kategorier
Bygg & Renovering

Renovera dina gamla fönster i Stockholm

Även om ett fönster är gammalt, så behöver det inte betyda att det inte går att bevara. Alla fönster behöver omvårdnad då och då. Det kan de få i form av en fönsterrenovering i Stockholm.

När det gäller äldre hus så kan fönstren ha suttit i huset i väldigt många år. Många väljer att byta ut de gamla fönstren när det är dags att renovera sådana gamla hus. Men det är egentligen inte alltid nödvändigt. Självklart ska fönster bytas ut mot nya om de är i så pass dåligt skick att de inte gör jobbet som de är till för. Men innan man är för snabb med att byta ut de gamla fönstren mot nya, så kan man ta sig en funderare på om det verkligen är nödvändigt att göra det. Kanske räcker det med endast en renovering av fönstren?

Renovera samt byta ut delar på fönstret

Fönsterrenovering kan vara nog så gott i många fall när det gäller äldre fönster. Det kan räcka med lite ny färg i vissa fall, medan man i andra fall behöver byta ut flera delar på fönstret. Man kan ta bort det gamla träet i fönstret och byta ut det mot nytt och fräscht om det behövs, för att sedan måla och kitta om fönstret. Men i en del fall kan det även vara nödvändigt att byta ut själva glaset. Även det är möjligt att göra när det handlar om fönsterrenovering. Lämna bara in era gamla fönster och få dem renoverade av ett proffs.

Kategorier
Städ

Vad görs vid en flyttstädning i Stockholm?

Behöver du flytta och är osäker på om du kommer hinna eller orka göra den riktigt ordentliga flyttstädningen? Anlita en städfirma i Stockholm som har flyttstädning som specialitet.

Visst ska alla kunna städa efter sig. Det borde inte vara svårt att hålla rent om man gör det regelbundet och ofta. Nu är det dock så att det är lätt att bli hemmablind och hur ofta drar du egentligen ut spisen när du ska städa? Det vanligaste är att folk gör det den dagen de ska flytta, i stället för en gång i veckan. Det kan bero på att en spis är tung och ett riktigt åbäke att flytta runt, så det är lättare att låta bli helt enkelt. Eller så beror det på att du helt enkelt inte tänker på det varje gång du städar. Det finns även människor som är mindre nogräknade av sig och för dem är det en ren utopi att dra ut badkar eller spis vid städning.

Ett rent hem med flyttstädning

För att du ska kunna känna dig säker på att du får ett bra jobb utfört finns det listor att gå efter. Det handlar om att göra en grundlig rengöring av spis och ugn. Alla vitvaror ska torkas och rengöras effektivt, såsom kylskåp och frys. I badrummet ska badkar, dusch och handfat skrubbas så det skiner. Ibland kan det behöva kalkas av. Alla golv ska torkas, även lister och socklar. Väggar, garderober och hyllor dammtorkas. En firma för flyttstädning fixar allt detta. Läs mer om flyttstädning på denna sajt: stockholmflyttstädning.nu

Kategorier
Bilar

Hjälp att sälja bil i Stockholm

Det är alltid roligt att köpa en ny bil men att sälja sin bil i Stockholm kan vara lite jobbigare – kanske vet man inte vad den är värd. Tar man kontakt med företag som kan värdera rätt blir det bra.

Har man inte gjort det förut så är det inte helt lätt att sälja bil i Stockholm. Man ska veta vad bilen är värd och det kan vara ganska svårt. Kanske har man köpt extrautrustning eller så har man vårdat den väldigt väl och vill ha tillbaka dom pengarna. Så kommer det köpare som inte alls har lust att betala det man önskar och så måste man börja diskutera priser. Jobbigt.

Har man sålt bil tidigare vet man hur krångligt det är att göra det själv. Istället kan man vända sig till en seriös bilfirma som gör en ärlig värdering av bilen. De har mycket att jämföra med och de vet vad saker är värda.

När man får hjälp att sälja bil blir det lättare

Det enda man behöver göra när man ska sälja en bil är att avtala ett möte. Företaget som köper bilar kommer ut på plats för att se på den och lämna ett prisförslag. De köper alla sorters bilar: skåpbilar, suvar och personbilar.

När de kommer ut för att värdera bilen så tittar de på årsmodell, körsträcka och i vilket skick bilen är. Bilen värderas och så får man ett prisförslag. Är man nöjd med det så betalar de för bilen direkt och tar den med sig. Enkelt.

Kategorier
Bilar

Byta till vinterdäck i tid

Vinterdäck behöver man ha på bilen under vinterperioden. Beroende på var i landet man bor behöver man byta däck olika tider. Men det är viktigt att det görs i tid när vädret slår om till vinter.

Vinterdäck är behövligt för att kunna ta sig fram säkert längs vägarna. Vi behöver dem för att inte riskera att kasa av vägen när det är is och slask på den. Använder man sig av vinterdäck kan det vara dubb på dem som hjälper till att få fäste. Det finns ju även allrounddäck för dem som föredrar det, däremot är vinterdäck säkrare än allrounddäck. Oavsett vilka däck man har så behöver de vara godkända att köra med, och ska man byta dem ska det ske i tid. Att byta till vinterdäck är extra viktigt att göra innan det blir halt. Detta kan vara avgörande för att undvika en olycka som annars kan hända.

Snabbt byte till vinterdäck

Det går väldigt snabbt och smidigt att byta däck. För däckverkstaden är detta något de gör dagligen och de har alltså full koll på vad de gör. När de gör däckbytet kollar de dessutom igenom däcken så de är i bra skick. De balanserar även däcken och ser till att allt är som det ska. En del däckverkstäder har plats för förvaring av dina andra säsongsdäck. Är detta något du behöver ska du givetvis ta den tjänsten. Inte alla har plats att förvara de andra däcken hemma. Glöm inte att boka din tid hos däckverkstaden i tid.